Wat wordt er precies gecontroleerd bij een bouwkundige keuring?


Het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring wordt altijd gedaan door een onafhankelijk expert. Deze expert zal na het uitvoeren van de bouwkundige keuring een rapport opstellen waarin zijn onafhankelijke bevindingen opgeschreven staan. Maar waar let zo een expert dan allemaal op en waar niet? In deze blog krijg je dar meer duidelijkheid over.

Wie doet de bouwkundige keuring?

Wanneer je er voor kiest een bouwtechnische keuring te laten doen dan moet je er voor zorgen dat dit gedaan wordt door een onafhankelijke partij. Dit wordt gedaan door een bouwkundig expert. Deze controleert alles voor wat de bouwkundige staat van het huis aan gaat. Dit zet hij dan in een rapport.

Hoe ziet een bouwkundig rapport er dan uit? 

Een bouwkundig rapport is een rapport met de gebreken van het huis en foto’s daarvan. Ook wordt er een schatting gemaakt van de kosten om die gebreken te herstellen. Naast het bouwkundige zou je ook nog advies kunnen vragen over het onderhoud van het huis en hoe je nog energie zou kunnen besparen. 

Waar wordt op gelet bij een bouwkundige keuring? 

Bij een bouwkundige keuring wordt er op de volgende punten gelet:

 • Fundering
 • Riolering
 • Gevels
 • Dak en constructie
 • Goten en de afvoer van het hemelwater
 • Overstekken en boeiboorden
 • De staat van de waterleidingen
 • De warmte voorziening en de staat er van
 • De metalen of houten constructiedelen van het hele huis per verdieping
 • Beglazing en ventilatie mogelijkheden per verdieping
 • Vloeren, plafonds en wanden van het hele huis
 • Ventilatie en vocht
 • Ventilatie van de kruipruimte of kelder
 • De constructie van de balken en vloerdelen
 • De opstallen
 • De gehele dakbedekking
 • De aanwezige schoorstenen
 • De gehele elektra en de aanleg er van
 • De gasleidingen
 • De brandveiligheid
 • De ramen, deuren en kozijnen van het hele huis
 • De keuken, badkamer en overig sanitair aanwezig in huis
 • Controle over mogelijk aanwezige asbesthoudende materialen.

Het bouwkundig rapport dat gemaakt is door de bouwkundig expert is geldig voor de duur van 6 maanden. Mocht het langer dan 6 maanden duren voordat je tot een akkoord bent gekomen zou feitelijk de bouwkundige keuring opnieuw plaats moeten vinden.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.